Attila Till

Sát Thủ Xe Lăn HD

Sát Thủ Xe Lăn

Hai thanh thiếu niên khuyết tật đang tìm kiếm lý do để sống, hợp tác với một người đi xe lăn. Những cuộc đấu súng không ngờ tới hài hước liên ...