Atsajun Sattakovit

Tình bạn bất tử HD

Tình bạn bất tử

Bộ phim nói về tuổi trẻ giữa Gun và Song, hai thanh niên với cá tính hoàn toán khác biệt nhau. Gun – chàng thiếu niên được xem là lì lợm, thủ ...