Antonia Bogdanovich

Bi Kịch SD

Bi Kịch

2015

Bi Kịch

Bộ phim khắc họa tình trạng của một gia đình tan vỡ. Người cha Warren suốt ngày chỉ biết nhâu nhẹt và cờ bạc từ chính đồng tiền của hai người con ...