Angela Kang

Xác Sống: Khởi Nguồn HD

Xác Sống: Khởi Nguồn

The Walking Dead: Origins – ra mắt vào 15/7 Phim gồm bốn tập, lấy bối cảnh trước khi đại dịch bùng phát và xoay quanh các nhân vật Daryl ...