Andrew Finnigan

Vật Thí Nghiệm SD

Vật Thí Nghiệm

Một sinh viên đại học đã bị tai nạn xe buýt gần chết, nhưng lại được công ty công nghệ sinh học làm vật thí nghiệm để tái sinh lại và những điều ...