Andrew Davis

Vụ Mưu Sát Hoàn Hảo HD

Vụ Mưu Sát Hoàn Hảo

NỘI DUNG: Triệu phú công nghiệp Steven Taylor (Michael Douglas) là một người đàn ông nắm trong tay tất cả mọi thứ nhưng cái gã khao khát nhất lại ...