Andrew Dabb

Vùng Đất Quỷ Dữ HD

Vùng Đất Quỷ Dữ

Nhiều năm sau khi một đợt bùng phát vi-rút gây ra tận thế trên toàn cầu, Jade Wesker thề sẽ hạ gục kẻ chịu trách nhiệm và chiến đấu để sống sót ...