Andrea Sisson

Kho Báu Chốn Hư Không SD

Kho Báu Chốn Hư Không

Một anh chàng, một cô nàng cùng cái đầu của một cô rô-bốt trong chuyến hành trình xuyên qua sa mạc vô tận để tìm ra hồ nước kỳ bí.