Andaç Haznedaroglu

Cây Vĩ Cẩm Của Cha HD

Cây Vĩ Cẩm Của Cha

Thông qua nỗi đau chung và mối liên hệ với âm nhạc, một cô bé mồ côi gắn bó với người chú lạnh lùng là một nghệ sĩ vĩ cầm thành công.