Anand Gandhi

Trả Giá Cho Lòng Tham SD

Trả Giá Cho Lòng Tham

Một câu chuyện thần thoại về một nữ thần đã tạo ra toàn bộ vũ trụ. Cốt truyện xoay quanh những hậu quả và sự trả giá cho lòng tham của con ...