Ana Clavell

Chương Trình Kinh Dị 3 HD

Chương Trình Kinh Dị 3

Phần tiếp theo thứ hai của Creepshow (1982) có năm câu chuyện kinh dị mới: “Alice”, “The Radio”, “Call Girl”, ...