Amelia Moses

Bleed with Me HD

Bleed with Me

Trong một kỳ nghỉ đông tại một cabin biệt lập, một phụ nữ trẻ tự hủy hoại bản thân tin rằng người bạn thân nhất của mình đang lấy trộm máu của mình.