Amaury Guichon

Trường Học Sô Cô La HD

Trường Học Sô Cô La

Tám chuyên gia tìm hiểu nghệ thuật làm sô-cô-la dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân sô-cô-la nổi tiếng. Nhưng sẽ chỉ có một người đứng đầu lớp và ...