Amanda Peet

Nữ Trưởng Khoa HD

Nữ Trưởng Khoa

Ở một trường đại học lớn, người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành trưởng khoa gắng sức đáp ứng những yêu cầu và kỳ vọng cao của khoa Anh văn vốn ...