Aline Brosh McKenna

Chỗ Em Hay Chỗ Anh HD

Chỗ Em Hay Chỗ Anh

Khi đôi bạn thân hoàn toàn trái ngược nhau Debbie và Peter đổi nhà trong một tuần, họ khám phá phần nào cuộc sống của nhau. Và rồi cánh cửa tình ...