Ali F. Mostafa

Kẻ Xứng Đáng SD

Kẻ Xứng Đáng

Sau khi phần lớn nguồn cung cấp nước trên thế giới bị ô nhiễm, một nhóm nhỏ những người sống sót ẩn náu gần một nguồn nước sạch hiếm có được đưa ...