Alexis Almström

JJ+E HD

JJ+E

2021

JJ+E

Elisabeth và John-John ở cùng một thành phố, nhưng họ sống trong những thế giới khác nhau. Liệu mối tình đầu mãnh liệt có thể phá vỡ rào cản ...