Alexandre Bustillo

Quỷ Kandisha HD

Quỷ Kandisha

Trong khi thực hiện các tác phẩm graffiti của họ trong một tòa nhà chung cư bỏ hoang, Amélie, Bintou và Morjana phát hiện ra một cái tên được ...