Alexander Mackendrick

Vị Ngọt Của Thành Công HD

Vị Ngọt Của Thành Công

Sweet Smell of Success (Vị Ngọt Của Thành Công) là một phim noir năm 1957 của Mỹ do Alexander Mackendrick đạo diễn và được sản xuất bởi Hãng ...