Alexander Dreymon

Vương Triều Cuối Cùng: Phần 5 HD

Vương Triều Cuối Cùng: Phần 5

Nước Anh được bình ổn trong nhiều năm nhờ một nền hòa bình mong manh, nhưng Uhtred tin rằng rắc rối sắp ập đến – và các sự kiện sớm khẳng ...