Alex Winter

Câu Chuyện Của Blockchain HD

Câu Chuyện Của Blockchain

Là bộ phim tài liệu đầu tiên về blockchain, phân tán bằng blockchain. Phim tài liệu đặc sắc khám phá sự phát triển của tiền điện tử, blockchain ...
Mạng Ngầm HD

Mạng Ngầm

Deep Web là một bộ phim tài liệu nói về vấn đề mạng máy tính, nội dung gồm những diễn biến xoay quanh một trang web chuyên buôn bán ma túy và ...