Alejandro Brugués

Rạp Chiếu Phim Ma Ám HD

Rạp Chiếu Phim Ma Ám

Năm người lạ hội tụ tại một rạp chiếu phim ma ám thuộc sở hữu của The Projectionist (Mickey Rourke). Khi vào bên trong, các thành viên khán giả ...