Alec Berg

Barry HD

Barry

2018

Barry

Một tay sát thủ từ miền Trung Tây chuyển đến Los Angeles và bị cuốn vào nền nghệ thuật sân khấu của thành phố.