Albert Pyun

Người Đánh Dấu HD

Người Đánh Dấu

Ray Nettles, một thám tử hàng đầu ở San Francisco, và cộng sự là Fuzzy phải triệt phá một trong những băng nhóm khủng bố nguy hiểm nhất trong ...