Alan Metter

Học Viện Cảnh Sát 7 HD
TM

Học Viện Cảnh Sát 7

Police Academy là một bộ phim hài gồm 7 phần kéo dài từ năm 1984 tới 1994 với nhân vật chính là các học viên trong một học viện cảnh sát kỳ quặc.