Alan J. Pakula

Lựa Chọn Của Sophie HD

Lựa Chọn Của Sophie

Sophie là một người còn sống sót từ địa ngục trần gian – trại tập trung của Đức quốc xã trong những năm thế chiến. Cô tìm thấy lý do để ...