Alain Passard

Bàn Của Bếp Trưởng: Pháp HD

Bàn Của Bếp Trưởng: Pháp

Nếm thử hương vị mới táo bạo của Pháp với các đầu bếp đang vượt qua ranh giới của ẩm thực cao cấp và tái tạo một truyền thống ẩm thực phong phú.