Adrian Leon

Hồi Ức Kinh Hoàng HD

Hồi Ức Kinh Hoàng

Một nhà thiết kế âm thanh chống đối xã hội bị chứng mất trí nhớ ngược phát hiện ra một chuỗi các vụ giết người trong tòa nhà của mình nhưng khi ...