Adrian Acevedo-Smith

Thợ Săn Linh Hồn HD

Thợ Săn Linh Hồn

Một cựu đặc vụ lực lượng đặc biệt thất sủng biến thành một con quỷ cung cấp cho anh ta một công việc như một thợ săn linh hồn. Sự hỗn loạn xảy ra ...