Adam Morse

Tỉnh Táo HD

Tỉnh Táo

Cuộc sống của chàng trai trẻ cô đơn Zel bị thay đổi khi người hàng xóm khó hiểu của anh ta giúp đỡ để vượt qua nỗi lo lắng xã hội.