Adam Gendle

Động Vật Bất Khả Thi HD

Động Vật Bất Khả Thi

Bạn đã bao giờ cân trọng lượng của một con chim cánh cụt chưa? Chim cánh cụt hoàng đế trưởng thành nặng tới 40kg, vậy làm cách nào để chúng có ...