Adam Egypt Mortimer

Người Bạn Trong Mơ HD

Người Bạn Trong Mơ

Sinh viên Lukebị (Robbins) vấn đề về tâm lý do sống trong một gia đình bạo lực, tìm lại người bạn tưởng tượng khi còn nhỏ là Daniel ...