Adam Collins

Ngoài Vòng Pháp Luật SD

Ngoài Vòng Pháp Luật

Jake O’Neil, một lính thủy quân lục chiến Mỹ đang dần thích nghi với cuộc sống dân sự, sau những cuộc chiến thảm khốc nơi chiến trường. ...