Achira Nokthet

Âm Hồn Bất Tán SD

Âm Hồn Bất Tán

Phim dựa trên câu chuyện có thật được truyền miệng về bốn cái chết bi thảm. Vì chết quá bi thảm, linh hồn của họ luôn thù hận và không siêu thoát ...