A.J. Briones

Đêm Kinh Hoàng: Đài Phát Thanh Ác Mộng HD

Đêm Kinh Hoàng: Đài Phát Thanh Ác Mộng

Rod, DJ đài phát thanh, tổ chức một chương trình có chủ đề kinh dị nổi tiếng với những câu chuyện khủng bố cho những người nghe háo hức. Khi anh ...