Éric Lartigau

Gia Đình Belier HD

Gia Đình Belier

Trong gia đình Bélier, mọi người đều bị khiếm thính trừ Paula, cô gái 16 tuổi. Cô vừa là phiên dịch cho cha mẹ trong cuộc sống hằng ngày cũng như ...