Bob Chinn

Sadie SD

Sadie

1980

Sadie

Đây là câu chuyện về Sadie, một gái gọi có giá cao ở Borneo … tốt, giá cao cho Borneo. Cô bị bắt cóc bởi người Raangu đang điều hành một ...