Ben Ketai

Khởi Nghiệp: Phần 3 HD

Khởi Nghiệp: Phần 3

Khi ArakNet ngày càng lớn mạnh hơn, một đặc vụ NSA mở cuộc điều tra nhằm dẹp bỏ công trình đáng ngờ về mặt đạo đức của nhóm cộng sự.
Khởi Nghiệp: Phần 2 HD

Khởi Nghiệp: Phần 2

Với GenCoin hiện nằm trong tay băng đảng người Nga, các cộng sự Izzy, Ronald và Nick bắt đầu một dự án mạng ngầm mới cũng nguy hiểm không kém.
Khởi Nghiệp: Phần 1 HD

Khởi Nghiệp: Phần 1

Nỗ lực rửa tiền ăn trộm để tài trợ cho một loại tiền điện tử đưa các doanh nhân vào phi vụ làm ăn với một đặc vụ FBI biến chất và một băng ...