Bassam Tariq

Những Bóng Ma Vùng Sugar Land HD

Những Bóng Ma Vùng Sugar Land

Bất ngờ khi biết bạn mình, Mark, gia nhập ISIS nhóm bạn người Mỹ theo đạo Hồi ở Texas suy ngẫm về số phận của cậu bạn và lý do cậu chọn theo đuổi ...