Aku Louhimies

Tấn Công Phần Lan HD

Tấn Công Phần Lan

Lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Phần Lan vào ngày 6 tháng 12 bị gián đoạn bởi một cuộc tấn công vào Phủ Tổng thống. Một tập hợp các vị khách quý bị ...