Aaron Kaufman

Nơi Thác Loạn HD

Nơi Thác Loạn

Urge (Nơi Thác Loạn) kể về một nhóm bạn được chủ của một quán bar kì bí giới thiệu họ với một chuyên gia điều chế thuốc phiện, bỏ qua sự ngờ vực ...